0:00 / 0:00

Tìm hiểu những căn bệnh cổ đại bằng...cao răng

89 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Hồ Thị Thanh Nga

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Hãy thử tưởng tượng biết bao nhiêu điều chúng ta có thể học được bằng việc nghiên cứu lịch sử những căn bệnh ở người, từ những loài linh trưởng cổ đại cho tới hiện tại. Nhưng bằng cách nào? Christina Warinner, cộng tác viên của TED và là một nhà di truyền học khảo cổ, đã phát hiện ra một công cụ tuyệt vời - DNA của vi sinh trong hóa thạch của cao răng.