0:00 / 0:00

Cách học ngoại ngữ trong 6 tháng

1288 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Thế giới ngày càng nhanh, ép chúng ta phải học hỏi liên tục, trong đó có ngoại ngữ. Nhưng làm sao để học ngoại ngữ nhanh nhất? Hãy xem Chris Lonsdale chỉ cho chúng ta 5 nguyên tắc và 7 hành động để có thể thành thục một ngoại ngữ chỉ trong vòng 6 tháng nhé. Thực hành ngay và luôn nào mọi người!!!