0:00 / 0:00

Những câu hỏi không lời đáp

289 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-01

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Chris Anderson sẽ mang đến cho chúng ta không phải là những đáp án mà là một loạt những câu hỏi vẫn chưa có lời đáp. Bạn có thể trả lời những câu hỏi này không? Nếu được, dù chỉ một câu hỏi thôi, bạn có thể sẽ tạo nên một cuộc cách mạng đấy!