0:00 / 0:00

Có bao nhiêu vũ trụ?

375 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-01

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Ngoài kia có bao nhiêu vũ trụ? Hãy đến với một bài giảng của Chris Anderson từ chương trình TED-Ed. Tất nhiên, đừng kỳ vọng có một đáp án chính xác cho các vấn đề về thiên văn và vũ trụ. Nhưng chúng ta sẽ có thể đến gần hơn với những bí ẩn của vũ trụ. Bạn nghĩ sao?