0:00 / 0:00

Chống đạo văn

247 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-02-02

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Chống đạo văn là một công việc không đơn giản. Từ kiểu "trộm não trẻ con" (lấy cắp sản phẩm trí tuệ) tới kiểu trích dẫn toàn bộ văn bản, đạo văn là hành vi ấu trĩ nhằm lấy thành quả của người khác biến thành của mình, nó gây nên những tổn hại không nhỏ đối với sản phẩm gốc. Trong video này, Melissa Huseman D'Annunzio cho ta biết có những kiểu đạo văn nào và tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tồn tại Cục Điều tra đạo văn.