0:00 / 0:00

Chọn lựa, hạnh phúc và xốt spaghetti

282 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-12-23

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Malcolm Gladwell phân tích quan điểm tìm kiếm một loại xốt cà chua hoàn hảo của ngành công nghiệp thực phẩm, và ông chỉ ra đó hoàn toàn là sai lầm! Từ đó ta tranh luận về bản chất của sự lựa chọn và hạnh phúc.