0:00 / 0:00

Chơi game có thể giúp thế giới tốt đẹp hơn

182 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Ari

 đăng ngày 2016-12-10

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Những game online như World of Warcraft có thể cho chúng ta sức mạnh, cơ hội để giải cứu thế giới. Sẽ thế nào nếu chúng ta ứng dụng những điều đó vào việc giải quyết những vấn đề trong cuộc sống thật? Hãy cùng tìm hiểu qua video trên đây.