0:00 / 0:00

Chiếc iPod 8 tỷ

221 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-01-03

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Sử dụng toán học bản quyền, Rob Reid phân tích những tổn thất của vi phạm xâm phạm bản quyền trong ngành công nghiệp giải trí.