0:00 / 0:00

Chia sẻ thông tin là sức mạnh

293 lượt xem

Nhúng

Tài trợ phụ đề

LIN Center

LIN Center

linvn

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2016-12-08

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Video này được tài trợ bởi Trung Tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN,.

LIN là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận độc lập của Việt Nam (theo quyết định số 741/QĐ-LHH, ra ngày 26 tháng 5 năm 2009, dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Tìm hiểu thêm tại: LINvn.orgPhiLoiNhuan.org


Khi tướng Stanley McChrystal bắt đầu cuộc chiến chống al-Qaeda vào năm 2003, thông tin và bảo mật thông tin là vấn đề sống còn đối với ông. Nhưng khi cuộc chiến trái với thông lệ này bắt đầu tiến rất xa, ông nhận ra rằng việc nắm giữ và bảo mật các thông tin quan trọng là đi con đường chệch hướng và gây nên những tác động trái chiều. Trong bài diễn thuyết ngắn nhưng mạnh mẽ này, ông đòi hỏi chúng ta cần phải thay đổi văn hóa thông tin và thay vì cất giấu thì chia sẻ chính là sức mạnh.