0:00 / 0:00

Chân thằn lằn và tính tò mò

218 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Khắc Huy Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-13

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Phương pháp khoa học (đặt câu hỏi - lập giả thiết - làm thí nghiệm - lập dữ liệu - đưa kết luận) được áp dụng rộng rãi trong nhiều nghiên cứu khoa học. Nhưng Robert Full nghĩ rằng để tìm ra điều vĩ đại nhiều khi ta không cần đến các phương pháp giáo khoa đó. Trong bài diễn văn của mình ở TEDYouth Talk, Full kể lại câu chuyện thú vị về quá trình nghiên cứu chân thằn lằn để từ đó tìm ra hàng chục ứng dụng vào cuộc sống, trong đó có cả việc cứu mạng con người.