0:00 / 0:00

Chần đoán não và hành vi của zombie (P2)

92 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-28

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Kích thích não khác như thế nào với hành vi? Nghiên cứu não zombie có giúp ta hiểu thêm về não người không? Trong phần 2, Tim Verstynen và Bradley Voytek sẽ tiếp tục quan sát hành vi lạ thường của zombie nhằm khám phá mối quan hệ giữa não và hành vi con người.