0:00 / 0:00

Chấm dứt đánh bắt cá quá độ

258 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

OCEAN2012EU

OCEAN2012EU

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-12

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Con người chiếm 30% bề mặt Trái Đất nhưng phụ thuộc 70% còn lại. Đại dương là nguồn lương thực lớn nhất của con người, nhưng trong 60 năm (1950 - 2011) trữ lượng thủy sản đã giảm đi đáng kể. Chúng ta, những công dân, cần khuyến khích và thúc đẩy các chính phủ đưa ra những chính sách liên quan đến đánh bắt cá quá độ.