0:00 / 0:00

Sai lầm tài tình của Einstein - Trạng thái rối lượng tử

222 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Hồ Thị Thanh Nga

 đăng ngày 2016-08-22

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Khi bạn nghĩ tới Einstein và Vật Lý, E=mc^2 có lẽ là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu. Nhưng một trong những đóng góp lớn nhất của ông trong lĩnh vực lại đến từ dạng chú thích lẻ trong bài báo cáo năm 1935 mà ông đồng sáng tác -- bài báo cuối cùng đã sai. Chad Orzel nêu cụ thể hơn về bài báo cáo "EPR" của Einstein và sự sáng suốt của nó trong hiện tượng lạ về trạng thái buộc chéo.