0:00 / 0:00

Nguyên lý bất định Heisenberg là gì?

495 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Hồ Thị Thanh Nga

 đăng ngày 2016-08-22

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Nguyên lý bất định Heisenberg phát biểu rằng bạn không thể xác định chính xác vị trí và tốc độ của một vật thể cùng một lúc. Tại sao thế? Bởi vì mọi thứ trong vũ trụ đều được biểu hiện cùng một lúc dưới dạng hạt và sóng. Chad Orzel sẽ phân tích khái niệm vật lý lượng tử phức tạp này.