0:00 / 0:00

Hạt và sóng - Bản chất của cơ học lượng tử

220 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Hồ Thị Thanh Nga

 đăng ngày 2016-08-22

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Một trong những sự kiện tuyệt vời nhất trong vật lý là tất cả mọi thứ trong vũ trụ, từ ánh sáng để các electron với các nguyên tử, hoạt động như một hạt và một sóng cùng một lúc. Nhưng làm thế nào mà các nhà vật lý đến kết luận này? Chad Orzel kể lại chuỗi các nhà khoa học đã xây dựng trên những khám phá của nhau để đi đến trung ương của cơ học lượng tử.