0:00 / 0:00

Con mèo của Schrödinger - Một thí nghiệm tưởng tượng

285 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Hồ Thị Thanh Nga

 đăng ngày 2016-08-22

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Nhà vật lý người Áo Erwin Schrödinger, một trong những người sáng lập cơ học lượng tử, đã đặt ra câu hỏi nổi tiếng sau đây: Nếu bạn đặt một con mèo trong hộp kín cùng với thiết bị có 50% khả năng giết chết nó trong một giờ tới, tình trạng của con mèo sẽ như thế nào khi hết thời gian? Chad Orzel sẽ xem xét thí nghiệm tưởng tượng này.