0:00 / 0:00

Cây cầu nối giữa sự sống và cái chết

249 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-02-07

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Trong 23 năm Kevin Briggs đã làm công việc tuần tra đoạn cuối phía nam quận Marin, gồm cả cầu Cổng Vàng. Cầu Cổng Vàng được xem là một biểu tượng kiến trúc, nhưng đồng thời nó cũng là nơi xảy ra nhiều vụ tự tử ở Hoa Kỳ. Trong bài nói cảm động này, Kevin Briggs chia sẻ những câu chuyện của những người có ý định tự tử mà ông đã trực tiếp xử lý, và chính sự lắng nghe một cách chân thành đã giúp ông đưa những con người tuyệt vọng ấy trở về cuộc sống.