0:00 / 0:00

Cấu tạo của máy tính

328 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Quế Hương

 đăng ngày 2016-12-03

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Máy tính hoạt động như thế nào? Các bộ phận then chốt của máy tính bao gồm các thiết bị ngoại vi (ví dụ như chuột), các bộ phận nhập/xuất dữ liệu (dùng để điều khiển thông tin được vào/ra) và bộ xử lý trung tâm (CPU – đóng vai trò như bộ não của máy tính), cũng như các chương trình và bộ nhớ. Bettina bair sẽ dẫn dắt bạn tham quan đến từng bộ phận của chiếc máy tính để hiểu chúng hơn.