0:00 / 0:00

Câu chuyện sự sống qua các bức ảnh

84 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Ari

 đăng ngày 2016-12-10

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Trong đoạn video này, nhiếp ảnh gia Frans Lanting sẽ chia sẻ đến chúng ta bộ sưu tập ảnh đầy chất thơ về quá trình hình thành sự sống trên hành tinh này.