0:00 / 0:00

Câu chuyện DNA

250 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-02-10

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Con người, nấm, và voi có cái gì tương đồng không? Chuỗi phân tử phân đôi đơn giản mà ta gọi là DNA chính là thứ làm con người chúng ta vừa tương đồng vừa khác biệt với những sinh vật khác. Vậy bằng cách nào DNA tạo nên hình dáng và chức năng của mọi sinh vật trên trái đất?