0:00 / 0:00

Câu chuyện "Dấu phẩy"

257 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Ari

 đăng ngày 2016-12-28

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Hiểu thêm về cô/cậu "Dấu Phẩy" khá nhỏ bé nhưng luôn chăm chỉ giúp đỡ những bạn khác nhé.