0:00 / 0:00

Gen bắt nguồn từ đâu?

161 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-03

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Khi cuộc sống xuất hiện trên Trái Đất 4 tỷ năm trước, những vi sinh vật đã có bộ gene cơ bản giúp chúng sống sót. Trong thời đại của con người và những sinh vật lớn khác, số lượng gene đã nhiều hơn. Vậy những gene mới bắt nguồn từ đâu? Carl Zimmer nghiên cứu quá trình biến dị và nhân bản của gene. Video cung cấp những kiến thức khoa học về tế bào, gene, DNA. Hãy cho SoSub biết ý kiến của bạn nhé!