0:00 / 0:00

Cấm túc hay CLB sinh thái: Hãy chọn tương lai của bạn

367 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-12-14

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Juan Martinez lớn lên ở khu vực trung tâm miền Nam Los Angeles, do đó suốt thời niên thiếu anh hiếm khi được ra ngoài thiên nhiên. Cuộc đời anh bắt đầu thay đổi vào năm lớp 9, nhà trường đưa ra tối hậu thư hoặc là anh tham gia câu lạc bộ sinh thái hoặc là tiếp tục bị cấm túc. Juan đã chọn thiên nhiên và bắt đầu từ đó, anh tích cực tham gia thúc đẩy trẻ em hoạt động ngoài trời nhiều hơn với tư cách là nhà khám phá của kênh National Geographic và đạo diễn của Natural Leaders Network.