0:00 / 0:00

Cảm giác đi kèm là gì?

164 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-29

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Bạn có biết hiện tượng cảm giác đi kèm là gì không? Đó là hiện tượng thần kinh chỉ có trong khoảng 4% dân số. Trong video này, Richard E. Cytowic sẽ giải thích làm thế nào một người có cảm giác đi kèm có thể từ nghe một giọng nói mà nếm được, thậm chí là cảm nhận được cái chạm từ chính người nói đó.