0:00 / 0:00

Cách trồng cây ở bất kỳ đâu

267 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-03-24

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Nếu một khu rừng được con người trồng rồi để cho tự nhiên làm phần việc còn lại, thì sẽ mất ít nhất là 100 năm rừng mới "trưởng thành" hoàn toàn. Vậy ta có thể đẩy tiến trình đó nhanh lên gấp 10 lần không? Trong bài diễn thuyết này, Shubhendu Sharma, một người khởi nghiệp trong lãnh vực sinh thái, sẽ giải thích làm thế nào ông có thể tạo nên một khu rừng nhỏ với cả một hệ thống sinh thái ở bất kỳ đâu.