0:00 / 0:00

Cách tạo nên một làn sóng

221 lượt xem

Nhúng

Tài trợ phụ đề

LIN Center

LIN Center

linvn

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2016-12-09

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Video này được tài trợ bởi Trung Tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN,.

LIN là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận độc lập của Việt Nam (theo quyết định số 741/QĐ-LHH, ra ngày 26 tháng 5 năm 2009, dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Tìm hiểu thêm tại: LINvn.orgPhiLoiNhuan.org


Bạn muốn tạo ra một làn sóng xã hội? Video 3 phút này là một bài học ngắn gọn và dễ hiểu nhất về cách thực hiện điều đó. Vai trò của bạn là gì, vào lúc nào, cần làm gì? Tất cả đều gói gọn trong vài phút.