0:00 / 0:00

Cách chọn lọc thông tin

649 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-01

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Nếu trước kia thông tin vô cùng giới hạn với sự thống trị của các ông lớn truyền thông, thì ngày nay sự phát triển vượt trội của Internet và mạng xã hội đã giúp công chúng có nhiều thông tin hơn với đa dạng góc nhìn. Tuy nhiên, làm thế nào chúng ta biết được sự thật, hay gần sự thật nhất có thể? Damon Brown sẽ chỉ cho chúng ta cách chọn lọc thông tin đúng đắn, đồng thời gửi đến một thông điệp: Tự do luôn đi kèm trách nhiệm.