0:00 / 0:00

Các nguồn năng lượng của Trái Đất

286 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Khắc Huy Nguyễn

 đăng ngày 2016-10-27

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Năng lượng không tự nhiên được tạo ra hay mất đi, thế mà nhu cầu có chúng vẫn tiếp tục tăng. Nhưng năng lượng từ đâu đến, và chúng sẽ đi về đâu? Trong video này, Joshua M. Sneideman giải thích cho chúng ta những cách thức năng lượng dùng để luân chuyển vòng quanh Trái Đất, từ Mặt Trời, đi vào chuỗi thức ăn cho đến khi chuyển hóa thành điện năng và còn tiếp tục nữa.