0:00 / 0:00

Các điệu nhảy khiêu vũ giao tiếp

286 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-21

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Khởi đầu, người Mỹ gốc Phi hình thành những điệu nhảy nhằm để giữ gìn văn hóa truyền thống và giữ được sự tự do của tinh thần dưới tình trạng bị giam cầm thời chế độ nô lệ. Những điệu nhảy này xuất phát từ cộng đồng nhưng vẫn mang những nét sáng tạo đậm tính cá nhân của vũ công. Trong video này, kết hợp với âm nhạc, biểu diễn và hình ảnh tư liệu, Camille A. Brown giải thích tại sao chúng ta nhảy múa và tại sao nhảy múa cùng với nhau.