0:00 / 0:00

Các "chiêu" dùng điện thoại để tránh xã hội

386 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-04-06

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Trong bài diễn thuyết ngắn này, chiến lược gia xã hội Renny Gleeson đánh thẳng vào những "chiêu trò" chúng ta thường dùng trong xã hội của thế giới ngày nay. Thế giới mà thực tế không thú vị bằng những dòng tweet, status hằng ngày.