0:00 / 0:00

Hãy nói về sự bất công

686 lượt xem

Nhúng

Tài trợ phụ đề

LIN Center

LIN Center

linvn

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2017-08-19

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Video này được tài trợ bởi Trung Tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN,.

LIN là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận độc lập của Việt Nam (theo quyết định số 741/QĐ-LHH, ra ngày 26 tháng 5 năm 2009, dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Tìm hiểu thêm tại: LINvn.orgPhiLoiNhuan.org


Theo Bryan Stevenson, xã hội của chúng ta hiện nay vẫn còn tồn tại vô vàn bất công, trong vấn đề chủng tộc, giới tính, quốc tịch,... Và có lẽ vấn đề chủng tộc được Bryan nhắc đến nhiều nhất, bởi lẽ những con số thống kê cho thấy rằng nạn phân biệt chủng tộc dường như vẫn chưa biến mất, mà chỉ thay đổi cách biểu hiện mà thôi...