0:00 / 0:00

Tại sao tỷ lệ màn hình là vấn đề?

199 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Tại sao tỷ lệ màn hình lại quan trọng? Tỷ lệ "vuông" của TV đời cũ là 4:3 thì có lợi gì và hại gì? Tại sao hiện nay lại phổ biến tỷ lệ 16:9? Tại sao có một số màn hình có kích thước tỷ lệ "rất lạ" nhưng vẫn có người sử dụng? Hãy tìm hiểu tất cả những điều đó qua bài TED-Ed này nhé!