0:00 / 0:00

Hãy nói về sốt rét và giáo dục

467 lượt xem

Nhúng

Tài trợ phụ đề

LIN Center

LIN Center

linvn

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2016-07-27

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Video này được tài trợ bởi Trung Tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN,.

LIN là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận độc lập của Việt Nam (theo quyết định số 741/QĐ-LHH, ra ngày 26 tháng 5 năm 2009, dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Tìm hiểu thêm tại: LINvn.orgPhiLoiNhuan.org


Năm 2009, Bill Gates chia sẻ tầm nhìn của ông về sốt rét và giáo dục trong hội nghị TED. Những dẫn chứng và ví dụ hết sức cụ thể và thuyết phục, một phần được trích xuất từ chính những việc mà tổ chức từ thiện của ông đang thực hiện. Đây là góc nhìn đáng tham khảo đối với tất cả những ai đang muốn hoạt động xã hội.