0:00 / 0:00

Giáo viên cần phản hồi

470 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-01

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Giáo dục là vấn đề rất lớn của thế giới hiện nay, và ở Việt Nam, đây cũng là vấn đề thiết yếu cần được tập trung cải thiện trước tiên. Theo Bill Gates, một nhóm nhân vật có vai trò cực kỳ lớn trong đó chính là các giáo viên, nhưng họ lại gặp khá nhiều vấn đề. Bạn nghĩ xem người ta trả lương cao hơn cho giáo viên giỏi hay là cho người có bằng cấp cao hơn? Và làm sao để các giáo viên giỏi có thể cải thiện kỹ năng giảng dạy của họ hàng ngày? Hãy xem video này và cho ý kiến của bạn nhé!