0:00 / 0:00

Big Bang - Sự bắt đầu của tất cả

577 lượt xem

Nhúng

Admin Account

 đăng ngày 2017-03-09

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Series "Kurzgesagt – In a Nutshell" sẽ được đăng vào thứ 6 mỗi tuần. Đây là series khoa học được giải thích bằng animation có chất lượng hàng đầu thế giới, là huyền thoại của Patreon với kỳ tích huy động được hơn 25.000 USD mỗi tháng để họ sản xuất những tập tiếp theo. Nếu bạn muốn bảo trợ series này, hãy liên hệ với SOSUB nhé: [email protected] | Dịch bởi: Ken Tran