0:00 / 0:00

"Biệt đội" kích thích phản ứng hóa học

90 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Khắc Huy Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-06

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Các phản ứng hóa học xảy ra liên tục trong cơ thể chúng ta, ngay cả lúc bạn đang đọc dòng này. Nhưng cái gì xúc tác những phản ứng quan trọng này? Trong video này, Vance Kite giải thích các enzyme đã hỗ trợ quá trình này như thế nào, và gợi ý môt cách đơn giản để nhớ các năng lượng kích hoạt hoạt động ra sao.