0:00 / 0:00

Biết đọc là một "loại" dũng cảm

444 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Ánh Phương Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-05

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Ở một vài nơi trên thế giới, phụ nữ hầu như thiếu 2 kỹ năng cơ bản là viết và đọc. Có rất nhiều lí do cho việc này, nhưng trong một số những lí do là vì biết đọc, biết viết không hề quan trọng đối với cha mẹ hoặc ngay chính chồng của họ.