0:00 / 0:00

Tiệc trà Boston

170 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-08-10

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Trước khi nổ ra Cách mạng Hoa Kỳ, cư dân thuộc địa bị nước Anh đánh thuế nặng lên mặt hàng trà. Cư dân thuộc địa không đồng tình với quan điểm “đánh thuế không cần đại diện” (vì họ cho rằng họ không có đại diện trong Quốc hội Anh, do đó không có nghĩa vụ đóng thuế) và phản ứng lại bằng cách ném những kiện hàng trà xuống Cảng Boston. Sự kiện này sau đó được biết với cái tên “Tiệc trà Boston”. Ben Labaree sẽ đi sâu vào bản chất vấn đề của sự kiện nổi tiếng này.