0:00 / 0:00

Bên dưới phần nổi của tảng băng

321 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-24

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Chúng ta đều biết phần nổi của tảng băng chỉ chiếm rất nhỏ phần còn lại nằm bên dưới trong nước biển. Nhưng phần còn lại ấy còn ẩn chứa những điều gì? Camille Seaman sẽ giải đáp câu hỏi này qua video trên.