0:00 / 0:00

Biểu tượng trong truyền thông

359 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-08-16

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Ben Beaton sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn thoáng qua về những phương thức và công cụ truyền thông trên thế giới từ cổ chí kim. Dù đó là yếu tố màu sắc, hình ảnh, âm thanh, cường độ,... tất cả đều là những yếu tố có tác động đến tâm lý và hành vi của bạn. Đó là những biểu tượng ước lệ tương ứng với bối cảnh của nó. Vậy làm sao để truyền thông tốt nhất?