0:00 / 0:00

Tuyên ngôn Nhân quyền

695 lượt xem

Nhúng

Tài trợ phụ đề

LIN Center

LIN Center

linvn

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2017-08-19

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Video này được tài trợ bởi Trung Tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN,.

LIN là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận độc lập của Việt Nam (theo quyết định số 741/QĐ-LHH, ra ngày 26 tháng 5 năm 2009, dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Tìm hiểu thêm tại: LINvn.orgPhiLoiNhuan.org


Quyền lợi của người Mỹ được bảo vệ bởi Hiến pháp, trong đó 10 tu chính đầu tiên – được biết dưới cái tên Tuyên ngôn Nhân quyền – là những điều khoản được bàn thảo nhiều nhất cho đến ngày nay. Belinda Stutzman lược sơ lại 10 tu chính này và tác động của chúng đến đời sống công dân Mỹ. Đây là điều tất cả những ai hoạt động xã hội đều nên biết.