0:00 / 0:00

5 cách để giết chết ước mơ

1564 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-09-12

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Tất cả chúng ta đều muốn lập trình một ứng dụng sáng tạo trên di động, khởi nghiệp thành công, viết được một cuốn sách bán chạy, nhưng rất người trong chúng ta thật sự đạt được những thành công đó. Bel Pesce là một khởi nghiệp viên người Brazil, và trong bài nói này cô chỉ ra 5 niềm tin thường trực khiến nhiều dự án giấc án không thành hiện thực.