0:00 / 0:00

Bầu chọn yêu thương

2365 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Prince Ea

Prince Ea

Diễn giả:

KenTran

 đăng ngày 2016-11-07

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Trong không khí bầu cử đang diễn ra sôi nổi giữa Donald Trump và Hillary Clinton ở Hoa Kỳ, Prince Ea lại một lần nữa đặt ra một câu hỏi, và chỉ một câu hỏi duy nhất. Câu hỏi này không phải là "Bạn bầu cho ai?" mà làm "Bao lâu?" Tại sao anh ấy lại đặt ra câu hỏi này?