0:00 / 0:00

Bảo tồn rặng san hô

137 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Khắc Huy Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-04

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Làm sao các nhà sinh vật học cân bằng giữa việc bảo tồi giá trị môi trường của các rặng san hô với việc dân địa phương kiếm sống nhờ các rặng san hô đó? Trong video này, Joshua Drew nói về quần đảo Fiji và hệ thống bảo tồn nơi đó, được gọi là “sự liên kết”. Nhờ đó, không chỉ bảo vệ môi trường mà còn đảm bảo đời sống ngư dân ở đây.