0:00 / 0:00

Bạn có là con người?

1641 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Ari

 đăng ngày 2016-10-29

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Cùng trả lời những câu hỏi của Ze Frank và tự trả lời cho câu hỏi: Chúng ta liệu có phải con người? nhé!