0:00 / 0:00

Bản đồ hạnh phúc

629 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2017-03-28

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Đúng là những ứng dụng bản đồ giúp chúng ta tìm được con đường đến địa điểm nhanh nhất, nhưng sẽ thế nào nếu ta thích đi dạo loanh quanh hơn? Đến TED lần này, nghiên cứu viên Daniele Quercia giới thiệu một ứng dụng tên "bản đồ hạnh phúc" giúp chúng ta không chỉ tìm được con đường muốn đi mà còn có thể đưa vào đó cảm xúc của ta về con đường đó.

Có thể bạn sẽ thích: