0:00 / 0:00

Bạn có nhẹ hơn khi thang máy đang xuống?

153 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Diễn giả:

Quế Hương

 đăng ngày 2016-12-05

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn nhảy lên khi thang máy đang di chuyển? Bạn có nặng hơn khi thang máy đang đi lên và có nhẹ hơn khi thang máy đi xuống không? Carol Hedden sẽ trả lời những câu hỏi này dựa trên mối liên hệ giữa trọng lực, khối lượng và gia tốc trong vật lý.