0:00 / 0:00

1000 cách nói từ "KHÔNG"

469 lượt xem

Nhúng

Tài trợ phụ đề

LIN Center

LIN Center

linvn

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

Diễn giả:

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2016-07-29

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Video này được tài trợ bởi Trung Tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN,.

LIN là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận độc lập của Việt Nam (theo quyết định số 741/QĐ-LHH, ra ngày 26 tháng 5 năm 2009, dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Tìm hiểu thêm tại: LINvn.orgPhiLoiNhuan.org


Bahia Shehab đã dùng một cách hết sức độc đáo để nói KHÔNG trong một cuộc cách mạng ở quê hương cô. Đó là những ký tự, những dấu hiệu trong chính thứ ngôn ngữ của quê hương cô. Và đó là cách mà cô thể hiện sự phản đối của mình. Trên diễn đàn TED, cô chia sẻ những giá trị đó một cách hết sức gần gũi và chân thành. Còn bạn, bạn học được gì từ bài nói này?