0:00 / 0:00

Ảo ảnh mặt trăng

280 lượt xem

Nhúng

Kênh gốc:

TED-Ed

TED-Ed

Thư Nguyễn

 đăng ngày 2016-11-22

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao trăng tròn trông lớn hơn khi ở gần đường chân trời, so với khi đã lên cao? Thực chất, hai hình ảnh ấy đều có chung kích thước, nhưng ta vẫn nhìn thấy hai hình ảnh ấy khác nhau. Đấy là câu hỏi đã khiến cho các nhà khoa học từ cổ chí kim phải đau đầu tìm lời giải đáp. Andrew Vanden Heuvel sẽ giới thiệu cho chúng ta những lý thuyết giới khoa học dùng để tìm ra câu trả lời.