0:00 / 0:00

Hãy nói về bình quyền thực sự

281 lượt xem

Nhúng

Tài trợ phụ đề

LIN Center

LIN Center

linvn

Kênh gốc:

Ted Talks

Ted Talks

ADMIN SOSUB.ORG

 đăng ngày 2017-08-19

Mô tả
Bản dịch Tiếng Việt
English Transcript

Video này được tài trợ bởi Trung Tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN,.

LIN là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận độc lập của Việt Nam (theo quyết định số 741/QĐ-LHH, ra ngày 26 tháng 5 năm 2009, dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Tìm hiểu thêm tại: LINvn.orgPhiLoiNhuan.org


Chúng ta đang nhận thấy sự chuyển biến tích cực sang hướng tốt cho phái nữ, trong cả công việc, cuộc sống gia đình, và nhiều vấn đề xã hội khác. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là liệu đó có phải là bình quyền thực sự chưa? Liệu có phải phụ nữ đang được ưu tiên quá mức? Và ưu tiên một phái nào đó liệu có phải là bình quyền chăng? Hãy nghe Anne-Marie nói gì về điều này nhé! Đây là nền tảng tư duy trong mọi hoạt động xã hội nói chung và hoạt động xã hội nói chung.